MC仁寫大字 : 最緊要留種 香港文化點洗點漂都洗唔甩!

畀人叫做「網媒」嘅山寨本土媒體《誌》,搵到港台覺得唔夠decent嘅 MC仁,下馬問前程,究竟香港文化之後點行落去。細台創意贏到大台嘅「大綜藝」,但現實世界又無聲無色咁畀人謀殺咗我哋話語權,香港文化點走落去?MC仁都幾樂觀,佢覺得香港文化底子深厚,香港人有佢嘅獨特性,只要留到種,you can’t kill us all 。

更多